• 976-11-330985
 • info@mace.org.mn

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны IX Их хурлаар батлав.


МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ

Нэгдүгээр бүлэг

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл

 1. “Монголын Барилгын Инженерүүдийн  Холбоо” нь  Монгол Улсын "Иргэний хууль", “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Барилгын тухай” хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэхүү дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах, барилгын салбарын мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнууд, дэмжигчдийг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн гишүүнчлэлтэй, нийгэмд болон гишүүддээ үйлчлэх хуулийн этгээд байна.
 2. Байгууллагын оноосон нэр нь Монгол хэлээр “Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо“ (цаашид Холбоо гэх), англи хэлээр  “Mongolian Association of Civil Engineers” (МАСЕ) гэж нэрлэнэ.
 3. Холбооны төв нь Улаанбаатар хотод байх ба аймаг, хотууд, гадаад улсад өөрийн салбартай байж болно.
 4. Холбоо нь  Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 45/2, шуудангийн Улаанбаатар хот, 210640. Ш/х: 44/7 хаягт байрлана. Электрон шуудангийн хаяг: mace@mace.org.mn  Вэб хуудас: www.mace.org.mn   
 5. Холбоо  нь Удирдах зөвлөлөөс баталсан эмблем, бэлэг тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тамга, тэмдэг, цахим хуудас, хэвлэл, банкны харилцах данстай байна.
 6. Холбоо нь 1996 оны 02-р сарын 09-ний өдөр  үүсгэн байгуулагчдын анхдугаар хурлаар байгуулагдсан ба энэ өдрийг тус холбоог үүсгэн байгуулсан өдөр гэж үзнэ.                                                             • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 45/2, МБИХ-ны байр, УБ шуудан 44/7
 • Утас: +976- 11- 330985
 • Fax: +976- 11- 330985
 • Email: info@mace.org.mn
Copyright © 2020 mace.org.mn. All rights reserved.